Disclaimer

Deze website is door ons ontwikkeld, OSCARE vzw en wordt door ons onderhouden en ontwikkeld. Wij behouden ons het recht voor om onze website en deze voorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk de werking ervan te schorten, geheel of gedeeltelijk.

Deze website is uitsluitend bestemd voor natuurlijke of rechtspersonen, of een wettelijk partnerschap, waarin het gebruik in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit plaatsvindt. Het gebruik door andere personen is niet toegestaan

Niet-bindende inhoud

De inhoud van deze homepagina, met name de informatie, documenten en illustraties die erin staan, is zorgvuldig onderzocht. Het is echter louter niet-bindende informatie, in het bijzonder over de diensten van OSCARE vzw en Scar Academy. Uw verbintenis vormt geen contract of garantie. Het (her)gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden of als basis voor zakelijke of medische beslissingen is verboden zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Gebruiksrechten

Alle inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is het exclusieve eigendom van OSCARE vzw, tenzij een afwijkende auteursrechthebbende expliciet herkenbaar is. Alle toelatingen tot gebruik hiervan (eenvoudige, niet-overdraagbaar gebruiksrecht) welke is onderworpen aan commerciële exploitatie of ander gebruik wordt de informatie ongewijzigd gereproduceerd. Namelijk, de afbeeldingen en logo’s worden alleen gebruikt samen met de begeleidende tekst. Elke duplicatie of herdistributie geheel of gedeeltelijk vereist de schriftelijke toestemming van OSCARE vzw.

Ontvankelijkheid van koppelen

Elke koppeling naar onze website geheel of gedeeltelijk vereist de schriftelijke toestemming van OSCARE vzw.

Merken en logo’s

Productnamen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo’s zijn beschermde handelsmerken / rechten van Oscare vzw, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en / of zakelijke partners. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan ​​voor deze beschermde tekens / rechten of andere materialen is uitdrukkelijk verboden. Elk ongeoorloofd gebruik kan een schending van het auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten van Oscare vzw letsel kan eventueel vervolgd worden.

Eigen risico en virusbescherming

Het gebruik van deze website en de website van OSCARE vzw is op eigen risico. Deze website wordt constant gecontroleerd op schadelijke software, met inbegrip van virussen, Trojaanse paarden, enz. in het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat de gegevens van Oscare vzw voor het transport via het internet en dus buiten het technische invloedsfeer van Oscare vzw worden geïnfecteerd door schadelijke software.

Websites en hyperlinks van derden

Deze website bevat geïsoleerde links of verwijzingen naar websites van derden. De selectie was gebaseerd op het moment van koppelen van de zichtbare startpagina (“Surface-Link”). Ongewenste of onwettige inhoud of wijzigingen die op lagere niveaus op de websites voorkomen, kunnen niet worden voorkomen. Hyperlinks naar websites van derden vormen daarom geen overeenkomst met de externe inhoud van OSCARE vzw of OSCARE vzw