Opleiding Littekentherapie

De opleiding Littekentherapie bestaat uit 3 modules die als één geheel of ieder afzonderlijk kunnen gevolgd worden.

Basismodule: Level of Knowledge

Het concept bestaat uit een basismodule, gericht naar alle doelgroepen. De module omvat minimaal 28 contacturen, bestaande uit 2 zaterdagen hoorcolleges en 12 uur ‘Virtual Classroom’ via een e-learning platform.

Skills-module: Level of Skills

Hier worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met specifieke klinische technieken die in het werkveld gebruikt worden. Deze technieken kunnen betrekking hebben tot scar management, wondzorg, litteken-assessment en kwaliteit van leven. De module omvat 16 contacturen, verspreid over 2 zaterdagen in het voorjaar.

Trainingsmodule: Level of Excellence

De deelnemers krijgen de kans om in kleine groepjes de hun aangeleerde skills te oefenen op patiënten. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met Evidence Based Medicine. De module omvat minimaal 16 contacturen verspreid over 2 dagen. Deze module vindt plaats in het najaar.

Voor de planning van deze modules ga je naar volgende pagina: Programma.

Certificaat Littekentherapeut

Het certificaat van littekentherapeut kan behaald worden na het volgen van alle drie de modules, het slagen voor een kennistoetsing en het inleveren van een paper rond een gezamenlijk gekozen onderwerp.

Men kan er ook voor kiezen om één of meerdere modules te volgen zonder kennistoetsing en het inleveren van een paper. Dan krijgt men een aanwezigheidsattest, maar geen certificaat van littekentherapeut.

Inschrijven

Men kan inschrijven voor een volledig academiejaar (= 3 modules) of voor elke module afzonderlijk.

Registreren is mogelijk vanaf 22 mei 2023.